Vylož můj sen

Ano, chci výklad svého snu

GDPR

Ochrana osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti (dále jen „GDPR“) společnosti SIZEMORE s.r.o., IČ: 281 21 171, se sídlem Balbínova 206/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (dále jen „provozovatel“) jako provozovatel webové stránky www.vylozmujsen.cz (dále jen „web“) a poskytovatel služeb popsaných ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) dostupných na webu.

Přečtěte si, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste uživatelem našich služeb. Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

S jakými osobními údaji pracujeme? 

S Vaší e-mailovou adresou, případně s dalšími informacemi, které nám poskytujete při objednávce našich služeb a při využívání našich služeb.

Kdo s Vašimi údaji pracuje? 

Provozovatel jako správce. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese sekretariat@pineta.cz. E-mailový kontakt slouží výlučně pro řešení potíží s funkčností serveru nebo pro deaktivaci uživatelského účtu.

Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout služby, které jste si objednali, budeme muset pracovat s Vašimi údaji po nezbytnou dobu, abychom Vám mohli v pořádku poskytnout služby, které jste si objednali.

(B) Abychom propagovali a zlepšovali služby. Pokud se přihlásíte k newsletteru, pokud užíváte naše služby, budeme Vás čas od času informovat o novinkách. To platí, i když se k newsletteru nepřihlásíte. Zasílání newsletterů ovšem můžete kdykoliv odmítnout. 

(C) Abychom plnili své právní povinnosti. Například pokud se odhlásíte z newsletteru, budeme s touto informací pracovat, abychom Vám už odmítnuté newslettery neposlali.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud Vám poskytujeme naše služby.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo dokud takové zpracování oprávněně neodmítnete.

S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od skončení smlouvy mezi námi.

Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana náležitě zajištěna podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře na webu nebo e-mailem na adrese sekretariat@pineta.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat e-mailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Kontaktní údaje: SIZEMORE s.r.o., Balbínova 206/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28121171, tel.: +420 591 160 062 (po-pá 8:00-15:00), e-mail sen@sizemore.cz